Bezpłatny raport Devire Market Insights „Przegląd wynagrodzeń. Polska 2022” to wiarygodne źródło danych na temat aktualnych stawek i trendów w zatrudnieniu w 2022 roku. 
Przegląd  
Poznaj zarobki i trendy w Twojej branży!
wynagrodzeń 2022 
W raporcie Devire Market Insights „Przegląd wynagrodzeń. Polska 2022” znajdziesz minimalne, maksymalne i najczęściej oferowane stawki dla specjalistów i managerów w ujęciu miesięcznym, które uśredniliśmy dla całej Polski.

Prezentowane wynagrodzenia są wypadkową trzech rodzajów danych: aktualnych wynagrodzeń pracowników, oczekiwań finansowych kandydatów oraz stawek oferowanych kandydatom w prowadzonych przez Devire projektach rekrutacyjnych i outsourcingowych w 2021 roku.  
Ustalenie konkurencyjnej siatki płac jest jednym z czynników przyczyniających się do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. W aktualnym raporcie płacowym znajdziesz strukturę wynagrodzeń oraz komentarze ekspertów w poszczególnych sektorach w Polsce na rok 2022.
Jak konkurować o najlepszych ekspertów w branży?
Produkcja
SSC/BPO
Sprzedaż techniczna
Logistyka i łańcuch dostaw
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo
Finanse i księgowość
Bankowość, ubezpieczenia i usługi finansowe  
Digital, media & e-commerce
Retail & Omnichannel
Sprzedaż i marketing: dobra konsumenckie
Sprzedaż i marketing: IT i telekomunikacja
IT i telekomunikacja
Nieruchomości i budownictwo
Energetyka
Farmacja i sprzęt medyczny
Sprawdź aktualne wynagrodzenia w Twojej branży:
Ponad 150 stanowisk specjalistycznych, menedżerskich i zarządczych. 
15 sektorów gospodarki. 
Analiza ekspercka najważniejszych trendów na rynku pracy.
Z obserwacji ekspertów Devire wynika, że dziś wszystkie branże zgłaszają duże zapotrzebowanie na specjalistów, a rynek pracy jest jeszcze bardziej zorientowany na kandydata. Od lat duże głośno mówi się o luce kompetencyjnej w sektorze IT. Jednak także w pozostałych obszarach spotykamy się z ogromnym popytem na kandydatów. Olbrzymie wzrosty notujemy np. w handlu elektronicznym, zwłaszcza w obszarze CRM, analityki danych i digital marketingu. Silnie rozwija się również branża budowlana, gdzie powodzeniem cieszą się stanowiska Project Managerów oraz Cost Managerów. Również w sektorach produkcyjnym, logistycznym, farmaceutycznym i finansowym dostrzegamy wzrost zapotrzebowania na pracowników. Firmy z tych segmentów stale zgłaszają wakaty. 
Jakie specjalizacje będą mogły liczyć na większy wybór ofert pracy? 
Raport płacowy 2022.
Zatrudnienie najlepszych talentów nigdy nie było tak proste.
Wynagrodzenia w digital 2022, media i e-commerce 2022 | Wynagrodzenia w sprzedaż i marketing 2022 | Wynagrodzenia w energetyce 2022 | Wynagrodzenia w retailu 2022 | Wynagrodzenia w branży nieruchomości i budownictwo 2022 | Wynagrodzenia IT 2022 | Wynagrodzenia w finansach i księgowości 2022 | Wynagrodzenia w branży farmaceutycznej 2022 | Wynagrodzenia w produkcji 2022| Wynagrodzenia bankowość 2022| Wynagrodzenia HR 2022 | Wynagrodzenia SSC/BPO 2022 | Wynagrodzenia transport i logistyka 2022 | Zarobki prawników 2022 
All Rights Reserved
Copyright 2022
Devire